Disclaimer

Algemeen

Op onze website wordt algemene informatie verstrekt. De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Yumlab en eventueel onderliggende entiteiten. Wij raden je aan deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door onze website te bezoeken, stem je in met het navolgende. De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De inhoud van deze website is niet gericht op een andere jurisdictie dan Nederland. Geen garanties of verklaringen van juistheid.

Yumlab geeft geen verklaringen of garanties over de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor enig doel van de informatie en de bijbehorende grafische afbeeldingen zoals die zijn gepubliceerd op deze site. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Alle aansprakelijkheid van Yumlab voortkomend (hetzij in contract, onrechtmatige daad of nalatigheid) voor eventuele onjuistheden of fouten is uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover toegestaan door de wet. Deze website wordt beheerd en onderhouden in Nederland en is daarom gepubliceerd vanuit een Nederlands perspectief.

Toegang tot onze website

Wij stellen alles in werking om de website en de inhoud daarvan actueel en beschikbaar te houden voor gebruikers. Yumlab kan echter niet garanderen dat de toegang tot deze site ononderbroken, betrouwbaar en storingsvrij zal zijn. Wij behouden ons het recht voor, om naar eigen goeddunken en zonder daarvan vooraf kennisgeving te doen, gebruikers de toegang ontzeggen tot onze site of enig onderdeel daarvan.

Geen schade voortvloeiend uit het gebruik

Noch Yumlab, noch een van haar (eventueel) gelieerde ondernemingen, werknemers of agenten kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade, ontstaan uit het gebruik van de informatie op de website of het niet beschikbaar zijn van de website en haar inhoud.

Wijzigingen

Yumlab behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder kennisgeving vooraf, de inhoud van deze site, met inbegrip van deze voorwaarden te herzien. Eventuele wijzigingen in deze voorwaarden zullen worden geplaatst op deze site.

Links naar andere websites
Bepaalde links op deze site, met inbegrip van hyperlinks, kunnen je leiden naar websites of websitepagina’s die niet onder de controle van Yumlab vallen. Deze zijn slechts ter informatie voor de bezoeker van onze website. Yumlab is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe websites of webpagina’s. In geval van schade aanvaarden wij geen aansprakelijkheid van de betreffende informatiebron jegens gebruikers/derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Het ontwerp, tekst, afbeeldingen en andere materialen op de website en de keuze of de rangschikking daarvan, vallen onder het copyright van Yumlab. Deze worden dan ook beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot onder andere intellectuele eigendomsrechten. Yumlab geeft geen toestemming voor het gebruik van de merken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s of titels, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een dergelijk gebruik zonder toestemming kan een inbreuk op de rechten van de houder vormen.

Heb je vragen, loop je tegen een probleem aan of heb je een klacht? Twijfel niet om contact op te nemen met ons via onze kanalen. Wij zijn te bereiken via social media (Facebook, Instagram), maar ook via e-mail.

Heb jij al geprofiteerd van jouw
10% korting?

Door je aan te melden, ontvang je eenmalig 10% korting en ben je als eerste op de hoogte van nieuwe smaken, acties, recepten en alle ontwikkelingen.

Happy Valentine!

Om valentijnsdag te vieren krijg hebben wij dit weekend 14% korting op onze cookie dough! Bestel dit weekend en ontvang de cookie dough nog vóór valentijnsdag!

Actie sluit over:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden
De actie is inmiddels voorbij.